search
Confirm
Cancel
Language
Where are you now:
Homepage
>
>
>
สามัญสำนึก และความแตกต่างของสายรัดคาร์บอนทุกชนิด

สามัญสำนึก และความแตกต่างของสายรัดคาร์บอนทุกชนิด

  • Categories:Industry News
  • Author:
  • Origin:
  • Time of issue:2022-06-20
  • Views:0

(Summary description)สำหรับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด ที่พิมพ์ด้วยความร้อนต้องใช้สีพิเศษเพื่อพิมพ์บาร์โค้ด และข้อความฯ ลฯ บนฉลาก แถบสีพิเศษนี้ (สายรัดคาร์บอน) โดยทั่วไปจะประกอบด้วยเยื่อหุ้มพื้นผิว ที่มีความร้อนทนทานการเคลือบหมึก และอื่น ๆ อีกสามส่วน วัสดุ ที่มาพร้อมกับสายสีโดยทั่วไปใช้ฟิล์มโพลีเอสเตอร์หนา 4.5 มิน่าเอ็มความเข้มความหนาของมันส่งผลต่ออัตราการขยายของสายคาร์บอนโดยตรง และสาขาการใช้งาน การเคลือบป้องกันความร้อนลดแรงเสียดทานน้อยลงการลดฝุ่น ที่หัวพิมพ์สามารถป้องกันการพิมพ์ และยืดอายุการใช้งานหัวพิมพ์ได้ การเคลือบสีหมึกประกอบด้วยสารประกอบต่าง ๆ เช่น สีไม้ผงขี้ผึ้ง และสารเคลือบสี ซึ่งมีผลกระทบต่ออุณหภูมิการถ่ายโอนของแถบสีคุณภาพการพิมพ์เทปสีสันทนทานต่อการทาสีเป็นแกนหลักของสายสี ที่ใช้ในการผสมหมึกสีดำ ซึ่งเป็นสิ่ง ที่เรียกว่า สายคาร์บอน

สามัญสำนึก และความแตกต่างของสายรัดคาร์บอนทุกชนิด

(Summary description)สำหรับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด ที่พิมพ์ด้วยความร้อนต้องใช้สีพิเศษเพื่อพิมพ์บาร์โค้ด และข้อความฯ ลฯ บนฉลาก แถบสีพิเศษนี้ (สายรัดคาร์บอน) โดยทั่วไปจะประกอบด้วยเยื่อหุ้มพื้นผิว ที่มีความร้อนทนทานการเคลือบหมึก และอื่น ๆ อีกสามส่วน วัสดุ ที่มาพร้อมกับสายสีโดยทั่วไปใช้ฟิล์มโพลีเอสเตอร์หนา 4.5 มิน่าเอ็มความเข้มความหนาของมันส่งผลต่ออัตราการขยายของสายคาร์บอนโดยตรง และสาขาการใช้งาน การเคลือบป้องกันความร้อนลดแรงเสียดทานน้อยลงการลดฝุ่น ที่หัวพิมพ์สามารถป้องกันการพิมพ์ และยืดอายุการใช้งานหัวพิมพ์ได้ การเคลือบสีหมึกประกอบด้วยสารประกอบต่าง ๆ เช่น สีไม้ผงขี้ผึ้ง และสารเคลือบสี ซึ่งมีผลกระทบต่ออุณหภูมิการถ่ายโอนของแถบสีคุณภาพการพิมพ์เทปสีสันทนทานต่อการทาสีเป็นแกนหลักของสายสี ที่ใช้ในการผสมหมึกสีดำ ซึ่งเป็นสิ่ง ที่เรียกว่า สายคาร์บอน

  • Categories:Industry News
  • Author:
  • Origin:
  • Time of issue:2022-06-20
  • Views:0
Information

การทำงานของสายรัดคาร์บอนแบบร้อน

สายรัดคาร์บอนบนเครื่องพิมพ์ความร้อน ที่มีการสัมผัสโดยตรงกับหัวพิมพ์ความร้อน ที่มีการสัมผัสโดยตรงกับเครื่องพิมพ์ร้อน (ป้ายกำกับ) เมื่อทำงานจะปล่อยความร้อนออกมาทันทีด้วยความร้อนทันทีจากการทำงานโดยการปล่อยความร้อน ที่ร้อนทันทีจากการทำงาน สายสี ที่มีคุณภาพสูงไม่มีคราบหมึก ที่สะท้อนความร้อนหลังจากการถ่ายโอน

ประเภทของวงจรคาร์บอน

(1) สายคาร์บอนสามารถแบ่งออกเป็นคาร์บอนภายใน และคาร์บอนภายใน ซึ่งหมายถึง การสัมผัสกับแกนด้านหนึ่งของคาร์บอน ที่มาพร้อมกับคาร์บอน เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดทั่วไปสามารถใช้ได้ทั้งแถบคาร์บอน และสายพาน แต่ละเครื่องเท่านั้น ที่สามารถยึดติดกับสายรัดคาร์บอนภายใน หรือนอก

(2) สายรัดคาร์บอนยังออกจากหัวพิมพ์ ที่ใช้เครื่องพิมพ์แบ่งออกเป็นแถบรัดคาร์บอนแบบแบน และแถบความดันด้าน ที่ใช้งานได้ตามลำดับ สายรัดคาร์บอนทั้งสองไม่สามารถผสมกันได้

(3) สายรัดคาร์บอนจากส่วนผสมทางเคมี (วัสดุ ที่ใช้) แบ่งออกเป็น 3 ประเภท: กีตาร์แว็กซ์ผสม และรากฐาน สายพานคาร์บอนไดออกไซด์ทั่วไปหมายถึง เส้นใยคาร์บอน ที่มีขนาดสูงถึง 70 % ของการแว็กซ์ และคาร์บอนไฮโดรคาร์บอน ซึ่งเป็นเส้นใยคาร์บอน ที่มีขนาดสูงถึง 50 % ของปริมาณการใช้งานของมัน

แถบแว็กซ์มีความไวต่อแสงความละเอียดสูงความหนาแน่นสูง เช่น กระดาษพิมพ์ธรรมดากระดาษพิมพ์ทองแดงกระดาษหนากระดาษเคลือบกระดาษสังเคราะห์ฯ ลฯ แถบสีผสมผสาน ที่มีความคมชัดสูงความละเอียดสูงความละเอียดสูงใช้งานได้อย่างกว้างขวางสำหรับแท็บต่าง ๆ เช่น กระดาษพิมพ์ทองแดงกระดาษเรียบกระดาษกรองกระดาษสังเคราะห์กระดาษพีวีซีฯ ลฯ สายรัดยางลบมีคุณภาพสูงต่อต้านการทำความสะอาดความละเอียดสูง และอื่น ๆ ใช้งานได้กับแท็บทุกชนิดของไขมัน และพลาสติก เช่น กระดาษสังเคราะห์กระดาษพีวีซีตราล้างน้ำฯ ลฯ

ข้อกำหนดสำหรับสายรัดคาร์บอน:

โดยทั่วไปแถบคาร์บอนจะมีความยาวคง ที่โดยทั่วไปจะมีความยาวประมาณ 300 เมตร และมีผลิตภัณฑ์ ที่ยาว 90 เมตร 450 เมตร และ 600 เมตร การเลือกสายรัดคาร์บอนคือ การพิจารณาวัสดุของเครื่องพิมพ์ และแท็บไม่แห้ง ซึ่งอาจไม่เหมาะสำหรับการพิมพ์หากใช้งานไม่ได้ ในการเลือกสายรัดคาร์บอนโดยทั่วไปจะมีความกว้างมากกว่า แถบด้านล่างของแท็บเล็กน้อย และจุดประสงค์ของการทำ เช่น นี้ คือ การป้องกันหัวพิมพ์ เช่น เดียวกับแถบคาร์บอน ที่มีความกว้างประมาณ 50 มิลลิเมตร

ราคาสายรัดคาร์บอน

ราคาสายรัดคาร์บอนคำนวณในรูปของพื้น ที่โดยทั่วไปเป็นตารางเมตร คาร์บอนไดออกไซด์ต่ํา ที่สุดราคารากยางสูง ที่สุด โดยทั่วไปเราใช้ความกว้างของสายรัดคาร์บอนคูณความยาวของสายรัดคาร์บอน

Scan the QR code to read on your phone

NEWS

Signage
Signage
Time of issue : 2022-05-20 10:29:41
Printing of cards and tags Ensure data readability Hang tags can be used on all types of goods when either it is not possible or desirable to stick to the label: clothing, fruit and vegetable bags and nets, sports and leisure goods, etc. Cards and hang tags are used to provide the buyer with product information (price, size, origin, ingredients, usage, etc.) and enable it to be traced through data (barcode, serial number, date of manufacture, etc.) from production to sale supervision. If any element of this data is misprinted or damaged, inventory management can be compromised, product sales can be disrupted, and problems can be created at checkout. Certain large retail chains impose penalties on manufacturers with poor product labelling.   Thermal transfer is a printing technology that is particularly suitable for printing tags and cards. In addition to providing excellent durability, this process can be used to print logos, codenames, barcodes and alphanumeric characters with high quality on all types of print media (paper and synthetic). CISON's hang tags and card ribbons It is recommended to use CISON's wax-based and wax-tree mixed-based thermal transfer ribbons.   With their excellent coverage, wax-based inks provide optimum print performance for cards with rough surfaces. This combination provides a solution for applications requiring the best price/performance ratio.   For coated paper and synthetic cards, wax-tree hybrid inks are ideal for their high print quality and excellent durability. The high fidelity of the printer enables very high fidelity pictures, logos and barcodes to be printed.  
See more information
Printing of cards and tags Ensure data readability Hang tags can be used on all types of goods when either it is not possible or desirable to stick to the label: clothing, fruit and vegetable bags and nets, sports and leisure goods, etc. Cards and hang tags are used to provide the buyer with product information (price, size, origin, ingredients, usage, etc.) and enable it to be traced through data (barcode, serial number, date of manufacture, etc.) from production to sale supervision. If any element of this data is misprinted or damaged, inventory management can be compromised, product sales can be disrupted, and problems can be created at checkout. Certain large retail chains impose penalties on manufacturers with poor product labelling.   Thermal transfer is a printing technology that is particularly suitable for printing tags and cards. In addition to providing excellent durability, this process can be used to print logos, codenames, barcodes and alphanumeric characters with high quality on all types of print media (paper and synthetic). CISON's hang tags and card ribbons It is recommended to use CISON's wax-based and wax-tree mixed-based thermal transfer ribbons.   With their excellent coverage, wax-based inks provide optimum print performance for cards with rough surfaces. This combination provides a solution for applications requiring the best price/performance ratio.   For coated paper and synthetic cards, wax-tree hybrid inks are ideal for their high print quality and excellent durability. The high fidelity of the printer enables very high fidelity pictures, logos and barcodes to be printed.  
Shipping label
Shipping label
Time of issue : 2022-05-20 10:28:51
Label printing for retail products   Communicate information to users and ensure product traceability The retail label includes all information about the product at the logistics and retail stages. Poor or damaged printing of barcodes, prices, or product descriptions can create problems in the delivery process of a product. In some cases, there are even penalties from retailers.   In addition, printing is also part of the product, and quality information printing helps to enhance the brand image.   Information printed using thermal transfer is highly visual and easily identifiable by both the naked eye and barcode scanners.   CISON Ribbon for Retail Product Labeling The cost-effective advantage of CISON's wax-based ribbons. This ink is particularly suitable for printing on labels with rough surfaces, while providing the best visual results for printing barcodes and alphanumeric symbols.   CISON's wax-tree hybrid ribbons stand out for their outstanding print sharpness and are ideal for printing product information such as horizontal/vertical barcodes, and 2D barcodes, product charts, prices, size text, brand logos, serial numbers, and more. This range of ribbons is compatible with rough paper, coated paper and synthetic label materials.  
See more information
Label printing for retail products   Communicate information to users and ensure product traceability The retail label includes all information about the product at the logistics and retail stages. Poor or damaged printing of barcodes, prices, or product descriptions can create problems in the delivery process of a product. In some cases, there are even penalties from retailers.   In addition, printing is also part of the product, and quality information printing helps to enhance the brand image.   Information printed using thermal transfer is highly visual and easily identifiable by both the naked eye and barcode scanners.   CISON Ribbon for Retail Product Labeling The cost-effective advantage of CISON's wax-based ribbons. This ink is particularly suitable for printing on labels with rough surfaces, while providing the best visual results for printing barcodes and alphanumeric symbols.   CISON's wax-tree hybrid ribbons stand out for their outstanding print sharpness and are ideal for printing product information such as horizontal/vertical barcodes, and 2D barcodes, product charts, prices, size text, brand logos, serial numbers, and more. This range of ribbons is compatible with rough paper, coated paper and synthetic label materials.  
Freight
Freight
Time of issue : 2022-05-20 10:27:23
See more information
Messages
Close
code

Shantou high tech zone jusheng technology Co.Ltd

E-mail:chisheng@barcode.cn

Tel: 86 754 88461930
Wechat official account : KRUBO-CISON
Add:15/F,WeiGao Building,NO.2,Keji East Road,GaoXin Zone, Shantou City, Guangdong Province

Copyright © Shantou high tech zone jusheng technology Co.Ltd.  All Rights Reserved   粤ICP备05059720号   Powered by:www.300.cn  SEO tags

Wechat official account